Искам да изкажа сърдечна благодарност на всички, които подпомогнаха и уважиха световната инициатива "ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО"